Wie zijn wij

 • Begeleiders Passend Onderwijs Extra Ondersteuning


 • Diana van Aalst

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  d.vanaalst@spowest.nl


  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Handelingsgericht observeren
  - Coaching van leerkrachten
  - Klassenmanagement

 • Marja van den Brandt

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  m.vanderbrandt@spowest.nl


  Expertise:
  - Mytyl-tyltyl (lichamelijke beperking)
  - Spraak-taalontwikkeling en TOS
  - Langdurig zieken
  - Gedrag en Leren

 • Sonja Brilman

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  s.brilman@spowest.nl  Expertise:
  - ml / zml (LVB) specialist
  - Leerkracht coaching waaronder beeld coaching en didactisch coachen
  - Co-teaching
  - OPP leren/gedrag, leerlijnen op niveau

 • Marieke van der Veer

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  m.vanderveer@spowest.nl  Expertise:
  - Spraak-taalontwikkeling en TOS
  - Coaching en begeleiding IB en leerkracht
  - Handelingsgericht werken
  - Klassenmanagement
 • Mirjam Klaphake

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  m.klaphake@spowest.nl


  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Coaching leerkrachten/ leerlingen
  - Klassenmanagement
  - Begeleiden van leerkrachten met een moeilijke groep
  - Handelingsgericht werken

 • José Kromhout

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  j.kromhout@spowest.nl


  Expertise:
  - Leerkrachtcoaching
  - Handelings gericht werken en observeren
  - Klassenmanagement
  - Dramatherapie
  - Psycho-educatie (Ik ben speciaal en Kijk mij)
  - Gedrag
  - Jonge kinderen
  - Overstap PO/VO
  - Autisme

 • Suzanne Meijer

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  s.meijer@spowest.nl


  Expertise:
  - Orthopedagoog
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding en aandacht)

 • Hella van Mil

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  h.vanmil@spowest.nl


  Expertise:
  - Orthopedagoog / gedragsspecialist
  - Spraak-taalontwikkeling en TOS
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotioneel, gedrag en werkhouding)
  - Het jonge kind
  - Autisme

 • Judith Mooij

  Coördinator SPO West
  Adviseur Passend Onderwijs
  j.mooij@spowest.nl


  Expertise:
  - Coördinatie en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning verzorgd vanuit het steunpunt
  -Advies en kritisch meedenken over leerling-, personeel- en schoolontwikkeling mbt Passend Onderwijs
  -Opleider en coach voor leerkrachten en IB-ers

 • Ellen Posthumus

  Coördinator SPO West
  Adviseur Passend Onderwijs
  e.posthumus@spowest.nl  Expertise:
  - Coaching en begeleiding IB en leerkracht
  - Relatie tussen leerkracht – leerling – groep
  - Gedragsspecialist

 • Begeleiders Passend Onderwijs Basisondersteuning


 • Aurora Overdijk

  Basisondersteuning
  a.overdijk@spowest.nl
  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Opstellen individuele leerlijn en begeleiden bij de uitvoering.
  - Time in time out
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding en aandacht)
  - Afname DST (Dyslexie screening test)
  - PDO (Pedagodisch didactisch onderzoek)
  - Observeren, adviseren en begeleiden leerkracht/leerling n.a.v. een begeleidingsvraag

 • Anneke Schrama

  Basisondersteuning en Extra Ondersteuning
  GZ psycholoog met BIG registratie
  a.schrama@spowest.nl

  Expertise:
  - Psychodiagnostiek
  - Orthodidactisch onderzoek
  - Handelingsgericht observeren
  - Consultatie
  - Psycho educatie

 • Carla Zoon

  Basisondersteuning
  Orthopedagoog
  c.zoon@sbodekans.nl


  Expertise:
  - Leesproblemen
  - Dyslexie behandeling
  - DST (Dyslexie Screening Test)
  - BOUW, Connect, Ralfi, ondertseunende- en dispenserende programma's en maatregelen bij leesproblemen en dyslexie.

 • Sonja de Koning

  Basisondersteuning
  s.dekoning@spowest.nl  Expertise:
  - Specialist Begeleiden
  - PDO (Pedagodisch didactisch onderzoek)
  - Afname PI-dictee (spelling)
  - Observeren, adviseren en begeleiden leerkracht/leerling n.a.v. een begeleidingsvraag
  - Coachen leerkracht (didactisch aanbod /pedagogisch klimaat)
  - Opstellen individuele leerlijn en begeleiden bij de uitvoering
  - Begeleiden individuele leerling of groepjes met didactische ondersteuningsbehoeften
  s.dekoning@spowest.nl