Wie zijn wij

 • Diana van Aalst

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  d.vanaalst@spowest.nl


  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Handelingsgericht observeren
  - Coaching van leerkrachten
  - Klassenmanagement
 • Berdien Bode

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  b.bode@spowest.nl  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - IB en leerkracht coaching waaronder beeldcoaching
  - Eigen leerlijn/OPP
 • Marja van den Brandt

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  m.vanderbrandt@spowest.nl


  Expertise:
  - Mytyl-tyltyl (lichamelijke beperking)
  - Spraak-taalontwikkeling en TOS
  - Langdurig zieken
  - Gedrag en Leren

 • Sonja Brilman

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  s.brilman@spowest.nl  Expertise:
  - ml / zml (LVB) specialist
  - Leerkracht coaching waaronder beeld coaching en didactisch coachen
  - Co-teaching
  - OPP leren/gedrag, leerlijnen op niveau
 • Mirjam Klaphake

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  m.klaphake@spowest.nl  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Coaching leerkrachten/ leerlingen
  - Klassenmangement
  - Begeleiden van leerkrachten met een moeilijke groep
  - Handelingsgericht werken

 • José Kromhout

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  j.kromhout@spowest.nl


  Expertise:
  - Leerkrachtcoaching
  - Handelings gericht werken en observeren
  - Klassenmanagement
  - Dramatherapie
  - Psycho-educatie (Ik ben speciaal en Kijk mij)
  - Gedrag
  - Jonge kinderen
  - Overstap PO/VO
  - Autisme
 • Suzanne Meijer

  Leerlingbegeleider
  Extra ondersteuning
  s.meijer@spowest.nl  Expertise:
  - Orthopedagoog
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding en aandacht)
 • Hella van Mil

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  h.vanmil@spowest.nl


  Expertise:
  - Orthopedagoog / gedragsspecialist
  - Spraak-taalontwikkeling en TOS
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotioneel, gedrag en werkhouding)
  - Het jonge kind
  - Autisme
 • Judith Mooij

  Coördinator SPO West
  Adviseur Passend Onderwijs
  j.mooij@spowest.nl  Expertise:
  - Coördinatie en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning verzorgd vanuit het steunpunt
  -Advies en kritisch meedenken over leerling-, personeel- en schoolontwikkeling mbt Passend Onderwijs
  -Opleider en coach voor leerkrachten en IB-ers
 • Tilly Mosch

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  t.mosch@spowest.nl  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Groeidocumenten
  - Taakspel
  - Beter Bij De Les
  - Kids'skills
  - De Eerste Stap
  - Sociale vaardigheidstraining
  - Co-teaching
  - Psycho-educatie (Dit ben ik)
  - Autisme, o.a. klassenvoorlichting
  - Overstap PO/VO leerlingbegeleiding
 • Aurora Overdijk

  Basisondersteuning
  a.overdijk@spowest.nl
  Expertise:
  - Gedragsspecialist
  - Opstellen individuele leerlijn en begeleiden bij de uitvoering.
  - Time in time out
  - Coaching van leerlingen (sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding en aandacht)
  - Afname DST (Dyslexie screening test)
  - PDO (Pedagodisch didactisch onderzoek)
  - Observeren, adviseren en begeleiden leerkracht/leerling n.a.v. een begeleidingsvraag
 • Ellen Posthumus

  Begeleider Passend Onderwijs
  Extra ondersteuning
  e.posthumus@spowest.nl  Expertise:
  - Coaching en begeleiding IB en leerkracht
  - Relatie tussen leerkracht – leerling – groep
  - Gedragsspecialist

 • Anneke Schrama

  Basisondersteuning en Extra Ondersteuning
  GZ psycholoog met BIG registratie
  a.schrama@spowest.nl


  Expertise:
  - Psychodiagnostiek
  - Orthodidactisch onderzoek
  - Handelingsgericht observeren
  - Consultatie
  - Psycho educatie
 • Carla Zoon

  Basisondersteuning
  Orthopedagoog
  c.zoon@sbodekans.nl


  Expertise:
  - Leesproblemen
  - Dyslexie behandeling
  - DST (Dyslexie Screening Test)
  - BOUW, Connect, Ralfi, ondertseunende- en dispenserende programma's en maatregelen bij leesproblemen en dyslexie.