Over SPO West

Van basisscholen wordt verwacht dat zij passend onderwijs verzorgen voor hun leerlingen. Er is daarin veel geïnvesteerd door de basisscholen, maar ondanks alle inspanningen blijft het soms lastig om een passend onderwijsaanbod te realiseren voor alle kinderen.

Basisscholen kunnen het Steunpunt Passend Onderwijs West inschakelen om op verschillende niveaus hulp en begeleiding te realiseren voor leerkrachten en leerlingen op hun school. SPO West is als steunpunt vanuit de schoolbesturen ‘Stichting Westelijke Tuinsteden‘, ‘Amsterdam West Binnen de Ring‘ en ‘El Amien‘ de aangewezen partner om het onderwijs op de basisscholen van de drie besturen continu te verbeteren.

Scholen kunnen in de Basisondersteuning hulp en begeleiding inschakelen van SPO West en er kan een arrangement voor extra ondersteuning worden aangevraagd bij de Commissie van Toekenning. Het doel van de begeleiding is er op gericht dat zo veel mogelijk leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen op de reguliere basisschool.

In de afgelopen jaren heeft SPO West expertise ontwikkeld om in samenwerking met basisscholen zoveel mogelijk leerlingen in de eigen school en in de eigen buurt onderwijs te laten volgen.
SPO West werkt met een eigen team van experts. Verder is er een nauwe samenwerking met het SWV Amsterdam/Diemen en een aantal externe partners.