Ouders

Kinderen hebben veel nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daar hebben ouders en scholen een grote verantwoordelijk in. In samenspraak en samenwerking met ouder(s) zijn scholen actief om vanuit de behoeften en mogelijkheden van kinderen een onderwijsaanbod te verzorgen.

Veelal verloopt dit goed. Dat geldt zowel voor de samenwerking als voor het onderwijsaanbod. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan een school kan bieden of zijn er vragen over de ontwikkeling. Wat is er dan mogelijk?

Allereerst is de communicatie tussen u en de school van uw kind van groot belang. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kunt u dit bespreken met de leerkracht en de intern begeleider van de school.

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de ontwikkeling van uw kind of dat de school advies van experts wil hebben om de aanpak te versterken. Dan is SPO West Basisondersteuning een goede gesprekspartner voor de school en ouder.

In het kader van Passend Onderwijs kan de school samen met u een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning op school voor uw kind. SPO West bekijkt samen met de school welk arrangement voor extra ondersteuning kan worden toegekend. Na een toekenning verzorgt SPO West Extra Ondersteuning dit aanbod.

Als u hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met SPO West.