Extra ondersteuning

Als een school, in overeenstemming met ouders, extra ondersteuning wil aanvragen om de ontwikkeling te bevorderen van een kind waar complexe leer- of ontwikkelvragen over zijn, dan kan dat aangevraagd worden bij SPO-West. Daarvoor dient een webbased Groeidocument te worden aangemaakt. De intern begeleider van de school stuurt een link (met lees- en schrijfrecht) naar

info@spowest.nlĀ 

De procedure van aanmelding en bijbehorende documenten vindt u hiernaast. Als de ondersteuning in een afstemmingsgesprek wordt toegekend dan komt hier budget voor vrij en kan een deskundige worden ingeschakeld om dit uit te voeren.