Extra ondersteuning

Als een school, in overeenstemming met ouders, extra ondersteuning wil aanvragen om de ontwikkeling te bevorderen van een kind waar complexe leer- of ontwikkelvragen over zijn, dan kan dat aangevraagd worden bij de Commissie van Toekenning van de besturen. Daarvoor dient een webbased Groeidocument te worden aangemaakt. De intern begeleider van de school stuurt een link (met lees- en schrijfrecht!) naar Judith Mooij op een van de volgende adressen:

De procedure van aanmelding en bijbehorende documenten vindt u hiernaast. Als de ondersteuning door de commissie wordt toegekend dan komt hier budget voor vrij en kan een deskundige worden ingeschakeld om dit uit te voeren.