Expertise

Voor SPO West werkt een team van experts op het gebied van Passend Onderwijs. Zij kunnen ingezet worden om de leerkracht, de school en het kind verder te helpen in de aanpak van een kind met specifieke onderwijsbehoeften. Deze ondersteuning richt zich in de basisondersteuning met name op de pedagogische- en didactische aanpak van een kind of een groep en op de organisatie binnen de groep. Bij de extra ondersteuning richt deze expertise zich op specialistische kennis over en de aanpak van ontwikkelingsstoornissen op het gebied van leren en gedrag, chronische ziekte, fysieke of zintuigelijke beperkingen. In enkele gevallen wordt ook specialistische hulp ingekocht bij derden. Uitgangspunt hiervoor is dat ieder kind optimaal ondersteund wordt.