SPO West

Welkom op de website van SPO West. Op deze site vindt u informatie over Passend Onderwijs. Sinds 1 augustus 2014 is de wetgeving omtrent Passend Onderwijs ingegaan. Dit betekent voor zowel ouders  en scholen dat ze op een andere manier ondersteuning bieden aan kinderen met een specifieke vraag: centraal staat de onderwijsbehoefte van het kind.

In Amsterdam West zijn de schoolbesturen voor openbaar onderwijs gezamenlijk aan het werk gegaan om passend onderwijs voor de kinderen vorm en inhoud te geven. Zij hebben de expertise samengebracht in het Steunpunt Passend Onderwijs Amsterdam West (SPO West). Deze besturen zijn: Amsterdam West Binnen de Ring en Stichting Westelijke Tuinsteden. Ook de scholen van El Amien maken gebruik van de expertise en dienstverlening van SPO West.

SPO West biedt ondersteuning aan de school in de basisondersteuning (arrangementen 1 tot en met 4) en in de extra ondersteuning (arrangementen 5 tot en met 8).

Op deze site vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

Judith Mooij
Coördinator SPO West

T: 06-82046076
bereikbaar op: ma-di-do-vrijdagochtend

 

Contact