Basisondersteuning

Scholen kunnen in de Basisondersteuning hulp en begeleiding inschakelen van SPO West

Extra ondersteuning

Scholen kunnen een arrangement voor extra ondersteuning aanvragen bij de Commissie van Toekenning


Deze website wordt vernieuwd

Basisscholen kunnen SPO West inschakelen om op verschillende niveaus hulp en begeleiding te realiseren voor leerkrachten en leerlingen op hun school. Wij zijn als steunpunt vanuit de schoolbesturen ‘Stichting Westelijke Tuinsteden‘, ‘Amsterdam West Binnen de Ring‘ en ‘El Amien‘ de aangewezen partner om het onderwijs op de basisscholen van de drie besturen continu te verbeteren.

In de afgelopen jaren heeft SPO West expertise ontwikkeld om in samenwerking met basisscholen zoveel mogelijk leerlingen in de eigen school en in de eigen buurt onderwijs te laten volgen. SPO West werkt met een eigen team van experts.